juf Audry

Directeur

juf Ellen

Beleidsondersteuner

juf Evelien

Zorgcoördinator lagere school

juf Marleen

Zorgcoördinator kleuterschool