Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit: 

  • drie leden verkozen door en uit het personeel;  
  • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;  
  • drie leden verkozen door en uit de ouders;  
  • de directeur van de school.  

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. 

Samenstelling van de schoolraad:

MevrouwTineke CockelberghTinekemp@live.beRV ouders
MijnheerLamot Glennglennlamot@gmail.comRV ouders
MevrouwGabriels Grietgriet.gabriels@telenet.beRV ouders
MevrouwMalacor Ellenellen.malacor@hotmail.comRV personeel
MevrouwAudry Festraertsaudryfestraerts@telenet.beRV personeel
MijnheerAertssen Bartaertssen.bart@basisschoolschoten.beRV personeel
MijnheerImler Ronaldronald.imler@telenet.beGec.
MevrouwMasscheleyn Annann.masscheleyn@gmail.comGec.

RV ouders = rechtstreeks verkozen uit de ouders.
RV personeel = rechtstreeks verkozen uit de personeelsleden.
Gec. = gecoöpteerd uit de sociaal, economische milieus.