Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit: 

  • drie leden verkozen door en uit het personeel;  
  • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;  
  • drie leden verkozen door en uit de ouders;  
  • de directeur van de school.