Bij de eerste inschrijving van uw kind in een officiële lagere school, maakt u een keuze tussen één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.
Die keuze geldt normaal gezien voor de ganse duur van de studies in de school. 
Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van het huidige schooljaar, tenzij u uw keuze wijzigt. 
Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst te wijzigen, moet dit voor 30 juni van het huidige schooljaar gebeuren.