Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de leeftijd van
2 jaar en 6 maanden.

Tot hun 3 jaar mogen zij enkel de eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, carnaval-, paas- of hemelvaartvakantie in de klas worden opgenomen.

Ook 1 februari is een mogelijke instapdatum.

Hoe kan u bij ons inschrijven?
Wij werken sinds 1 januari 2018 met een aanmeldingssysteem voor alle basisscholen in Schoten. Dit wil zeggen dat u zich vanaf maandag 2 maart 2020 9.00u tot en met vrijdag 31 maart 2020 kan aanmelden via het digitaal aanmeldingssysteem voor het schooljaar 2020-2021. 
Opgelet: ook kinderen die geboren zijn in november en december 2017 en pas starten met school op 1 september 2020 (schooljaar 2020-2021) moeten dit jaar aanmelden! 
Klik hier voor meer informatie en een volledig stappenplan.

Broers en zussen hebben voorrang!
Klik hier voor aanmelding met voorrang vanaf 20 januari 8.30u tot en met 31 januari 17.00u

Belangrijk!
Als ouder ondertekent u het schoolreglement voor akkoord!
U krijgt een infobrochure mee en vult het keuzeformulier godsdienst/zedenleer/… in (alleen voor de lagere school).
Als ouder van een kleutertje wordt u ook gevraagd een formulier “enige inschrijving” in te vullen.
Gelieve bij inschrijving alle relevante informatie over uw kind mee te brengen. Bij schoolverandering gelieve ook het rapport van de vorige school mee te brengen. 

Open inschrijvingen

Schooljaar 2020-2021

Vanaf 29 mei 2020 kunnen kinderen nog vrij ingeschreven worden indien er plaats is.

Capaciteiten

Plaatsen vrij in basisschool Vijverhof voor het schooljaar 2020-2021

 • K1 15 plaatsen
 • K2 11 plaatsen
 • K3 10 plaatsen
 • L1 10 plaatsen
 • L2 2 plaatsen
 • L3 5 plaatsen
 • L4 9 plaatsen
 • L5 6 plaatsen
 • L6 5 plaatsen

Plaatsen vrij in basisschool Ter Linde voor het schooljaar 2020-2021

 • K1 20 plaatsen
 • K2 13 plaatsen
 • K3 7 plaatsen
 • L1 6 plaatsen
 • L2 9 plaatsen
 • L3 5 plaatsen
 • L4 12 plaatsen
 • L5 8 plaatsen
 • L6 9 plaatsen