Tijdens de middag kunnen de leerlingen hun boterhammen opeten en biedt onze school gratis plat water, bruiswater of thee (Ter Linde het ganse schooljaar; Vijverhof van herfstvakantie tot paasvakantie) aan.

In het kader van “gezonde voeding” en ons “afvalbeleid” mag enkel water in een drinkbus of PET-flesje mee naar school gebracht worden. Alle andere dranken en/of verpakkingen zijn verboden op onze school!

Prijzen:

€ 0,50 per kind per dag voor het middagtoezicht. Voor dit toezicht ontvangen de ouders jaarlijks (jan.-dec.) een fiscaal attest. Dit attest wordt uitgereikt in de maand maart volgend op het jaar waarvoor betaald werd.

Soep: € 1 per maaltijd (enkel op Ter Linde vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie).

Afspraken:

De ouders melden aan de leerkracht of hun kind tussen herfst en krokus soep mag nemen. De leerkrachten turven en geven het aantal consumpties per maand door aan het secretariaat.

In de refter hebben alle leerlingen een plaats die hen toegewezen wordt door de leerkrachten. Tafelmanieren behoren tot een degelijke opvoeding.

Voor de thuiseters:

Leerlingen die ’s middags niet tijdig worden afgehaald, gaan mee naar de refter, waar ze alsnog kunnen afgehaald worden. Kinderen mogen pas terug naar school komen vanaf 13u10.