Het CLB-centrum in onze basisschool heeft drie functies.

1. Noodzakelijke tussenkomsten 
-adviezen geven in verband met vervroegde overgang van kleuter naar lager onderwijs 
-attest afleveren bij overgang naar het buitengewoon onderwijs 
-attest afleveren bij een extra jaartje kleuteronderwijs

2. Gebruikelijke tussenkomsten 
-advies geven bij leer- en opvoedingsproblemen. 
-advies geven bij schoolovergangen en studiekeuzes

3. Wettelijke verplichte tussenkomsten 
De wet op het medisch schooltoezicht bepaalt dat zowel in het kleuteronderwijs als in de lagere school bepaalde klassen medisch gecontroleerd moeten worden door de verpleegster en de schooldokter.