10 op 10 verkeer

De school neemt al geruime tijd, samen met de dienst “Mobiliteit” van de Provincie Antwerpen, deel aan het project “10 op 10 voor verkeer”. 
Zowel de kleuterschool als de lagere school besteedt heel wat aandacht aan verkeersopvoeding. Elke klas vertrekt vanuit de leerplandoelstellingen met aandacht voor de verticale samenhang tussen de leerjaren (leerlijnen):

● Aanbrengen van kennis in de klas.
● Oefenen van de vaardigheden in een beschermde omgeving zoals de speelplaats of turnzaal.
● Oefenen van de vaardigheden in het echte verkeer (eerst in een autoluwe omgeving).
● Toepassen van de ingeoefende vaardigheden tijdens verplaatsingen naar de bibliotheek, het zwembad, …

Acties 
*Per trimester organiseert de school een verkeers(halve)dag met aandacht voor de opgestelde leerlijn.
*Tussendoor kunnen aparte verkeersmomenten ingelast worden. 
*Op regelmatige basis wordt de verkeerspolitie van Schoten bij het verkeersonderwijs betrokken.
*Het 6de leerjaar doet mee aan het grote fietsexamen i.s.m. de gemeente Schoten.
*Jaarlijks wordt voor de ganse school de fluoactie herhaald.
*Tijdens schooluitstappen op donkere dagen en tijdens verkeerslessen op straat dragen al onze leerlingen een fluohesje. 
*Bij uitstappen met de fiets draagt elke leerling een fluohesje en bij voorkeur een valhelm.